Program

Årets arrangement er over, vi ses igjen i 2023!

Fredag 4. November

10:00

Kurs: jurymedlem og teknisk

12:00

Kurs: Løpsleder, Løpssekretær, Racekontroll/lys.

Fra kl: 12:00

Innskjekk Hotel

kl: 12:00

Styreweb. Klubbene kan booke time for en til en samtale 30 min med styreweb for å komme med sine spørsmål og behov.

kl: 13.00-14.00

Lunsj

16:00 – 18:00

Klubbdrift møte

19:00

Winner Winner Chicken Dinner - Premieutdeling for utøvere 2020 & 2021. -
Marit Strømøy med band. - Tildeling av landsfinaler 2024. - Trygg Prisen, Komiteenes Arrangørpris, Årets Rekruteringspris, Markedsføringsprisen og Årets Funksjonær.

Lørdag 5. November

07:00 – 09:30

Frokost

10:00 – 12:30

Instruktørkurs funksjonær

10:00 – 16:00

Motorsportutstilling i konf.bygg Nord

10:00 – 12:30

Grenmøter komiteer del 1.

10:00 – 12:30

Fysiske Aktiviteter med Trener Fredrik Brenna Lund

10:00 – 12:30

Klatrevegg med instruktør

13:00 – 14:00

Lunsj

13:30 – 14:30

Grenmøter komiteer del 2. For de komiteer som har behov for lengre tid.

15:00 – 16:00

Foredrag m. Bjørnar Erikstad: Motvind er til for å seile i

16:00 – 17:00

E-Sport NMK SIMvitational i motorsport pit´n

17:30 – 18:30

Pitwalk

19:00 –

NIF´s vandrepokal for kvinner, Sportspriser, Årets ildsjel, Presidentens hederspris. NMK Galla Aften og
Premieutdeling 2022

23:00 – 00:00

Konsert med Plumbo!

Søndag 6. November

07:00 – 11:00

Frokost

12:30

Utsjekk hotell

10:00 – 12:30

Grenmøter ved behov