Grenprogram komiteene NMK sportsmøte: Kl 10.00- 12.30

Rally:

 • Oppsummering av NMK Rallycup 2022
 • Foredrag av Frank Tore Larsen
 • Mulig innslag fra NBF Rallyseksjon
 • Hvordan kan vi promotere NMK Rallycup bedre? Hvordan bli mer synlig?
 • Ole Thomas presenterer/forklarer poengberegningen i NMK Rallycup
 • Endring av statutter i NMK Rallycup?
 • Hva kan komiteen gjøre for klubbene/førerne?

Hastighet:

 • Åpning
 • Regelverk kvalifiseringsløp
 • Presentasjon av kvalifiseringsløp for 2023
 • Informasjon fra en representant fra bilcrosseksjon, rallycrosseksjon og crosskartseksjon i NBF
 • Hvordan jobber de i de ulike seksjonene, tanker om året som har gått og årene fremover
 • Innlegg fra førerforeningen i crosskart ved leder Anita Fjeldvik Lorenzen
 • Erfaringsutveksling etter 2 år med Covid og sesongen 2022/tiltak 2023

Racing:

 • Gjennomgang av NMK mesterskap 2022
 • Endring i statutter 2023?
 • Informasjon fra Racing NM/NBF?
 • Åpent fora fra førere, NMK og forbund, er vi fornøyd med dagens regelverk?

Seniorklubben:

 • Informasjon fra styret i seniorklubben
 • Forslag/diskusjon om fremtidige oppgaver/utflukter
 • Informasjon om NMK – NBF – NMF
 • Oppdatering om NMK-museet
 • Foredrag/film

Drifting:

 • Gjennomgang av sesong 2021
 • Evaluering av drifting i Norge, med mulighet for innspill videre mot NBF.
 • Åpen samtale

Formel K:

 • 10.00-10.30 Karting komiteen ønsker velkommen
 • 10.30-12.30 NBF Kartingseksjonen
 • Informasjon fra NBF Kartingseksjon
 • NMK og NBF behandling av innspill
 • 12.30-13.30 Lunsj
 • 13.30-14.30 NBF Kartingseksjon
 • Løps arrangement for norsk karting
 • Generelt

Funksjonær:

 • Instruktørkurs funksjonær

MC:

 • Mangler representanter

E-Sport: Kl 13.30-14.30

 • Evaluering av sesongen 2022
 • Planlegging av sesongen 2023
 • Hvordan få integrert virkelig racing inn i esport?