Lørdag 12:00 – 17:30:

Førstehjelpskurs

Som et ledd i å styrke kunnskapen om førstehjelp ønsker vi å gi førere og kartlesere i rally tilbud om kurs. Kurset vil inneholde en generell teoretisk del om førstehjelp samt spesifikke problemstillinger for Rally-utøvere.

Hovedvekten vil være praktiske øvelser som for eksempel frigjøring fra bil. Selv om kurset er rettet mot rally er det åpent for alle.

Instruktører er: Torfinn Hallerud

Deltakerantall er satt til 20 stk om det skal gjennomføres. Meld deg på via checkin. Deltakerpris: 1200,- (sum blir refundert om det ikke lar seg gjennomføre)